Verankerd in Nijmegen-Oost
....................................................................................................................

T.T.V. de Ark is een echte wijkvereniging. De meeste leden wonen in de omringende wijken
of hebben er vroeger gewoond.

Het ledenbestand is de afgelopen jaren stabiel, met een mix van beginnende en ervaren spelers.
Nieuwe aanwas is welkom. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met een
van de bestuursleden die genoemd worden in het tabblad 'Meer weten'. 


Copyright 2023 by T.T.V. de Ark - All rights reserved.
WELKOM op de website van T.T.V. de Ark
HOME     |     LOCATIE     |     LEDEN    |    COMPETITIE    |    MEER WETEN